Product Owner/Head of Product

Functieprofiel
De taak van de (s.r.) Product Owner/ Head of Product is zorgdragen voor meerdere uitzend- en ZZP-platforms en dat deze vlekkeloos draait voor de gebruikers hiervan. Binnen de organisatie heeft deze persoon de zorg om belangen van de klanten (interne alsook extern) uit te dragen en deze te vertalen in verbeteringen op het platform. De focus is gericht op de business.

De PO-er schakelt met de CTO, partners/ontwikkelaars en interne stakeholders. Tevens beheert de PO-er de ontwikkelingbacklog en stuurt actief op voortgang en ontwikkeling hiervan aan de hand van een visie op het eindproduct(en). Dit wordt in nauw overleg gedaan met de head of sales, head of marketing en head of finance en data.

Meerdere platforms: Youbahn heeft een technische stack ontwikkelt die voor meerdere labels inzetbaar is. Deze labels zijn actief op de uitzend- alsook op de ZZP-markt. Jij gaat als PO-er/head of product hier een belangrijke rol spelen om deze projecten tot een succes te begeleiden alsook deze goed te positioneren voor vraag en aanbodzijde ofwel opdrachtgever en opdrachtnemer.

Taken & verantwoordelijkheden

    Inventariseren en uitwerken van wensen en behoeftes bij de kandidaten en opdrachtgevers op het de verschillende platform;Vertalen van strategie, visie en doelstellingen in een roadmap;Heldere communicatie richting interne stakeholders alsook externe partijen;Verzamelen van requirements vanuit verschillende stakeholders en deze in overleg prioriteren;Opstellen van een gezamenlijk doel en een definition of done met alle stakeholders;Testen en accepteren of afkeuren van productonderdelen (product increments) aan de hand van requirements;Identificeren van ontwikkelingsknelpunten en het oplossen daarvan;Rapporteren over en bewaken van de voortgang van de productontwikkeling;Bewaken van de visie en doelstellingen voor het eindproduct;Visie in een meer jaren plan verwerken zodat de roadmap helder is;Bepalen of en wanneer een productlancering plaatsvindt en een product feature verder ontwikkeld wordt;Informeren van organisatie over de behaalde resultaten;Voorbereiden van scrum events (o.a. stand-up en sprintplanning);Inschatten van de benodigde tijd, kosten en impact van het implementeren van de opgestelde backlog;Verantwoordelijk voor budget en deze ook managen;Teamplayer die samenwerken met ontwikkelaars om gewenste additionele ontwikkel-, monitor- en procesverbeteringen te bepalen en implementeren.

Functie eisen

    Bijvoorkeur een IT-studie / achtergrond;Aantoonbare ervaring met productmanagement en niet zo zeer projectmanagement;Affiniteit met tech en kennis van online producten (UX, UI), methodes (MVP, NPS) en agile ontwikkelingsprocessen;De drive om samen met de UX-designer de stem van de gebruiker te vertegenwoordigen namens onze labels;Een organisatorische en sturende aard met oog voor detail;Sterke social skills, zowel richting management als softwareontwikkelaars;De behoefte aan een baan in plaats van een project.

Resultaatgebieden

    End to end realisatie van de platformen, conform gegeven richtlijnen, architectuurstandaarden en kwaliteitseisen. End to end betekent vanaf de initiële vraag tot aan het punt waar de producten in technisch beheer worden genomen, en functioneel beschikbaar worden gesteld aan gebruikers;Opstellen en bewaking van de (multisprint)planning. Verantwoordelijk voor, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat;Organiseert de ontwikkeling in afstemming met andere afdelingen;Weet het platform intern op positieve wijze te positioneren.

Waar kom je terecht?

Platforms voor tijdelijk werk. Via ons platform bepalen studenten/senioren/zzp-ers of andere doelgroepen zelf waar en wanneer ze werken. Opdrachtgevers kiezen op basis van aanmeldingen de kandidaat die het beste bij de shift past. We zijn een platform en groeien hard. Vanuit Rotterdam of Amsterdam werken we elke dag keihard om ons platform nog beter te maken.

Dit is bij Youbahn werken

    Even je energie kwijt? Dan is het tijd voor een potje tafelvoetbal. Kan jij ons inmaken?Uitgebreide lunch.#linkerbahn.We gaan hard en zijn continue bezig met het bedenken hoe processen sneller en slimmer kunnen.