Algemene voorwaarden

Youbahn B.V. is aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (‘ABU’). Download de Algemene Voorwaarden van Youbahn B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, en haar dochtervennootschappen in de zin van artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek (gezamenlijk ook: ‘Youbahn B.V.’). Deze Algemene Voorwaarden zijn op 16 maart 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65349865.

Onze Algemene Voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (per 1 januari 2006), zoals opgesteld door de ABU. Daarnaast is een aantal Youbahn B.V. eigen bepalingen toegevoegd.

 

Download Algemene Voorwaarden


Youbahn is aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)


Vast uurtarief


De uitzendkracht wordt ingeschaald op basis van de binnen uw branche geldende cao of personeelsreglement. U betaalt een vast tarief per gewerkt uur van €18.95 (of €19,95 indien uw organisatie valt onder cao Schoonmaakbedrijven, cao Kinderopvang). Het tarief is inclusief sociale lasten en exclusief reiskosten, ORT en BTW.